+90 552 471 16 25

Gömülü Dişler

Sürme yaşı geçtiği halde çeşitli sebeplerle süremeyen ve çene kemiği içerisinde kısmen veya tamamen gömülü kalmış dişe gömülü diş denmektedir. Örneğin 19 yaşındaki bir hastanın sürmemiş  20 yaş dişleri henüz sürme yaşı gelmediği için gömülü diş sayılmazlar.

Her Gömülü Dişin Ameliyat İle Alınması Gerekir Mi?

Bu konu tartışmalı olmakla birlikte her gömülü dişin alınması şart değildir. Daha önce bir rahatsızlığa neden olmamış ve olması da beklenmeyen, çene kemiği içerisinde derinde ve tamamen gömülü dişlerin müdahale edilmeden belli aralıklarla kontrol filmleri alınarak takibi de yapılabilir. Çünkü düşük de olsa bir risk içermektedir. Ancak daha önce çeşitli rahatsızlıklara neden olmuş veya rahatsızlığa neden olmasa bile ağızda kısmen görünen, yandaki diş ile uygun olmayan açıda doğrudan teması olan gömülü dişlerin alınması gereklidir.

Kısmen gömülü (ağızda bir kısmı görünen) dişin pozisyonu ve kök anatomisi uygunsa ameliyatsız çekimleri de mümkün olabilmektedir. Klinik ve radyografik olarak değerlendirme sonrası, en uygun yaklaşım tarzı hakkında size bilgi verilebilecektir. 

Dişlerin Gömülü Kalma Sebepleri

Dişe komşu bölgedeki bozukluklara bağlı olarak ki bunlar:

 • Yandaki dişin yapı ve dizi bozukluğu nedeniyle oluşturduğu baskı
 • Uzun süreli iltihaplanma
 • Dişin çevresindeki dokuda artmış yoğunluk
 • Çene gelişimindeki yetersizliğe bağlı yer darlığı
 • Dişlerdeki gelişim anomalisi veya diş germinin yanlış istikamette bulunması
 • Sürme yolunda kist veya tümör gibi patolojik bir engel
 • Çeşitli nedenlerle oluşmuş kemik anormallikleri
 • Dişin anatomik olarak şeklinde anormallikler

Bazı hastalıklarda da dişler gömülü kalabilir ki bunlardan bazıları:

 • Raşitizm
 • Tüberkuloz, Herediter Sifiliz gibi spesifik enfeksiyonlar
 • Kleido-kraniyal dizostozis
 • Oksisefali
 • Progeri
 • Akondroplazi
 • Damak yarığı

Gömülü Dişlerin Ameliyatı Zor Mudur? Ameliyat Esnasında Ağrı Hisseder Miyim?

Ameliyatın zorluğu esasen dişin ne kadar derinde gömülü olduğuna ve anatomik şekline göre değişir. Ayrıca ağız açıklığınızın miktarı ve ameliyatı etkileyecek ciddi bir hastalığınızın olup olmadığına göre de değişir. Dişin kemik içerisindeki derinliği arttıkça, açılanması normalden farklılaştıkça, kökleri ne kadar uzun eğri veya ayrıksa o derecede dişin ameliyatı zorlaşacaktır. Buna göre hafif öne açılı veya düz pozisyonda, yüzeysel olarak gömülü ve kökleri birleşik bir gömülü dişin ameliyatı yaklaşık 20 dk. İçerisinde tamamlanabilirken, tamamen kemik içerisinde gömülü, geriye açılı veya ters dönmüş, kökleri ayrık ve kıvrık bir gömülü dişin ameliyatı 1 saat civarı sürebilmektedir.

Ameliyatınız için gerekli anesteziyi yapıldıktan ve uyuşma gerçekleştikten sonra ameliyat esnasında herhangi bir ağrı hissetmeyeceksiniz ancak dokunma veya baskı hissi devam edecektir. Yani dişinize kuvvet uygulandığında bir temas hissiniz olacak ancak ağrı veya sızınız hiç olmayacaktır.

Gömülü Dişimi Aldırmazsam Ne Gibi Problemler Yaşayabilirim?

Eğer çıkarılması gerekli görülen bir gömülü dişi aldırmazsanız, perikoronit denilen diş çevresi dokuların iltihabı, çürük, çene apseleri, gömülü dişe komşu dişte kök erimesi, kist veya tümör oluşumu veya protez kullanımına engel olması gibi problemler yaşayabilirsiniz.

Gömülü Diş Ameliyatı Sonrası Ne Gibi Problemlerle Karşılaşabilirim?

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı tarafından ameliyatın yapılması durumunda ciddi bir problemle karşılaşılma ihtimali çok düşüktür. Gömülü diş ameliyatından sonra sızıntı şeklinde kanama, şişlik ve hafif bir ağrı (ağrı kesicilerin ağrıyı dindirebileceği boyutta) olması beklenir. Bununla beraber çok riskli vakalarda, sinir zedelenmesi, köklerin komşu anatomik bölgelere kaçması, sinüs açıklığının meydana gelmesi gibi problemler de yaşanabilir. Böyle ciddi bir risk oluşturabilecek durumlarda ameliyat öncesi bilgilendirilecek ve sizin için en uygun ve en az riskli yöntem uygulanacaktır. 

Randevu Al