+90 552 471 16 25

Yayınlar

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Çenelerin ileri cerrahi tedavileri için, ENS rehberliğinde mandibular ve maksiller sinir blokajının etkinliğinin değerlendirilmesi – Dr. Zeynep SAVAŞ -2013

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI Arts and Humanities)

1. Güngörmüş M, Yavuz MS. The ascending ramus of the mandible as a donor site in maxillofacial bone grafting. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2002; 60(11): 1316-1318

2. Güngörmüş M, Yılmaz AB, Ertaş Ü, Akgül HM, Yavuz MS, Harorlı A. Evaluation of the mandible as an alternative autogenous bone source for oral and maxillofacial reconstruction. The Journal of International Medical Research 2002; 30: 260-264

3. *Ertaş Ü, Yaruz MS, Tozoğlu S. Accidental third molar displacement into the lateral pharyngeal space. (Letter to the Editor) Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2002; 60(10): 1217-1218
*Bu editöre mektup da soyisim yanlışlıkla Yaruz MS olarak basılmıştır

4. Ertaş Ü, Yavuz MS. Interesting eruption of four teeth associated with a large dentigerous cyst in mandible by only marsupialization. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2003; 61(6):728-730

5. Yavuz MS, Simsek Kaya G, Yalcın E, Aras MH. Mandibular bone necrosis caused by use of arsenic paste during endodontic treatment: two case reports. International Endodontic Journal 2008; 41: 633-637

6. Yavuz MS, Keles A¸ Özgöz M, Ahmetoğlu F. Comprehensive treatment of the infected maxillary lateral incisor with an accessory root. Journal of Endodontics 2008; 34: 1134-1137

7. Gungormus M, Yavuz MS, Yolcu U. Giant sublingual sialolith leading to dysphagia. J Emerg Med. 2008 Aug 22.

8. Yavuz MS, Aras MH, Güngör H, Büyükkurt MC. Prevalence of the pneumatized articular eminence in the temporal bone. J Craniomaxillofac Surg. 2009 Apr;37(3):137-9

9. Yavuz MS, Buyukkurt MC, Tozoglu S, Dagsuyu IM, Kantarci M. “Evaluation of volumetry and density of mandibular symphysis bone grafts by three-dimensional computed tomography” Dent Traumatol, 25(5), 475-9 (2009).

10. Dilsiz A, Aydin T, Yavuz MS. “Root Surface Biomodification with an Er:YAG Laser for the Treatment of Gingival Recession with Subepithelial Connective Tissue Grafts.” Photomed Laser Surg 2010; 28(4):511-7

11. Büyükkurt MC, Tozoğlu S, Yavuz MS, Aras MH. Simulation of sinus flor augmentation with symphysis bone graft using three-dimensional computerized tomography. Int J Oral and Maxillofac Surg 2010; 39(8): 788-92

12. Aras MH, Halicioğlu K, Yavuz MS, Çağlaroğlu M: Evaluation of surgical-orthodontic treatments on impacted mandibular canines. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(7):e925-8.

13. Ozbek S, Ozbek A, Yavuz MS. Detection of Human Cytomegalovirus and Epstein-Barr Virus in Symptomatic and Asymptomatic Apical Periodontitis Lesions by Real-time PCR. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013; 18(5): e811-6

14. Arslan H, Ayrancı LB, Karatas E, Topçuoğlu HS, Yavuz MS, Kesim B. Effect of agitation of EDTA with 808-nanometer diode laser on removal of smear layer. J Endod. 2013;39(12):1589-92

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Özbek MS, Yavuz MS, Evcil MS: Pain in the maxillary premolar area: Diagnosis and therapy, and intentional replantation of fused teeth with granuloma. The Pain Clinic 2006; 18(3): 267-270

2. Yavuz MS, Aras MH, Büyükkurt MC, Tozoğlu S: Impacted mandibular canines. The Journal of Contemporary Dental Practice 2007; 8(7): 78-85

3. Özbek A, Özbek M, Özbek E, Yavuz MS. “Detection of Human Cytomegalovirus (HCMV) and Epstein-Barr virus (EBV) in periapical lesions” In Vivo 2011; 25(3):549

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Yavuz MS. “Intentional replantation. (Case report)” 10th International Congress of Turk Oral and Maxillofacial Surgeons. 5-9 June 2002, Belek, Antalya

2. Büyükkurt MC, Yolcu Ü, Miloğlu Ö ve Yavuz MS. “Maksiller Sinüsü Dolduran Odontojenik Keratokist:(Vaka Raporu),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 74, Antalya, 2007.

3. Büyükkurt MC, Aras MH, Yolcu Ü, Yavuz MS ve Ayrancı F. “Maksiler Sinüste Geniş Hacimli Radiküler Kist (Vaka Raporu),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 102, Antalya, 2007.

4. Büyükkurt MC, Yalçın E, Aras MH ve Yavuz MS. “Benign Cementoblastoma: A Case Report,” Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress, 40, Antalya, 2007.

5. Yavuz MS, Cesur M ve Büyükkurt MC. “Çenelerin Atipik Nevraljisi:İki Vaka Raporu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 97, Antalya, 2007.

6. Tozoğlu S, Büyükkurt MC, Yavuz MS ve Dayı E. “Is MRI Affect the Noninvasive Treatment Approaches in Patients with TMD?” 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, 46, Antalya, 2008.

7. Yavuz MS, Büyükkurt MC, Zorba O ve Tozoğlu S. “Long Term Evaluation of İnternational Replantation of Twelve Teeth,” 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, 26, Antalya, 2008.

8. Büyükkurt MC, Tozoğlu S ve Yavuz MS. “Otojen Kemik Grefti Olarak Mandibular Semfizin 3 Boyutlu Bilgisayar Tomografi ile Değerlendirilmesi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 79, Antalya, 2008.

9. Büyükkurt MC, Tozoğlu S, Yavuz MS ve Dayı E. “Simulation of Sinus Floor Augmentation, With Symphysis Bone Graft Using Three-Dimensional Computerized Tomography,” 3rd International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, 24, Antalya, 2009.

10. Yavuz MS, Ömezli MM, Akkaş İ. “Large odontogenic keratocyst located bilaterally in the maxilla” 5th International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Mayıs 2011.

11. Yavuz MS, Ömezli MM, Dayı E. “Pleomorphic adenoma of the hard palate: Report of three cases.” 5th International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Mayıs 2011.

12. Yavuz MS, Ertaş Ü, Savaş Z. “A rhabdomyosarcoma of the mandible and maxilla: A case presentation.” 5th International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Mayıs 2011.

13. Yavuz MS, Büyükkurt MC, Dilsiz A. “A complication and management of dentoalveolar distraction: Case report.” International of Craniofacial Anomalies Congress, Isparta, 25-27 April 2013.

14. Polat ME, Yavuz MS, Büyükkurt MC. “Palatal flaps as the surgical treatment of recurrent oro-antral fistula: Report of 2 cases” 20th TAOMS International Congress, Antalya, 19-23 May 2013

15. Yavuz MS, Şimşek Kaya G, Büyükkurt MC, Yapıcı Yavuz G. “Treatment of Temporomandibular Joint Ankylosis with Conservative Surgery” 8th International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Mayıs 2014.

16. Yavuz MS, Büyükkurt MC, Savaş Bayramoğlu Z. “A conservative surgical approach to osteochondroma of the tmporomandibular joint” 8th International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, Mayıs 2014.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Güngörmüş M, Güngörmüş Z, Tozoğlu S, Yavuz MS: Çekilen dişlerdeki mevcut patolojik durumların istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dergisi 2001; 3: 86-90

2. Güngörmüş M, Tozoğlu S, Büyükkurt MC, Yavuz MS: Oral bölgede karşılaşılan akut ağrılı durumlar. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 12(1): 1-3

3. Güngörmüş M, Yavuz MS, Gürsan N: Mandibulanın kronik diffüz skleroze osteomyeliti. (Bir olgu raporu) Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 12(2): 36-39

4. Ertaş Ü, Yavuz MS: A large dentigerous cyst associated with an ectopic canine tooth, causing nasal obstruction. Journal of Dental Faculty of Marmara University 2004; 5(1): 498-501

5. Ertaş Ü, Yavuz MS: Kompound odontoma. (Bir vaka nedeniyle) Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 13(1): 99-101

6. Yavuz MS, Güngörmüş M: Tekrarlayan temporomandibular eklem dislokasyonunun tedavisinde botulinum toksini kullanımı. (İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı). Türk Diş Hekimliği Dergisi 2006; 63: 8-10 ve 62-63

7. Yavuz MS, Akkaş İ, Dayı E: TME osteoartritinin tedavisinde deksametazonun etkinliği: Olgu sunumu. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 9(2): 114-117

8. Tozoğlu S, Sezer U, Yavuz MS: Yarı gömülü mandibular üçüncü molar dişlerin cerrahi çekiminin periodontal sağlık üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006;16(1): 14-17

9. Yavuz MS, Tozoğlu S, Aras MH. Ankiloze spondilitte temporomandibular eklem tutulumu. Türk Diş Hekimliği Dergisi 2007; 67(14): 28-30

10. Yavuz MS, Güngör H, Aras MH, Yalçın E: TME osteoartrit tutulumu olan bireylerdeki gonial açının, sağlıklı bireylerdeki gonial açı ile karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 17(2): 20-22

11. Yavuz MS, Ömezli MM, Demirci E: Onkositoma tanısı konulan palatal pleomorfik adenoma olgusu. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2007; 13(2): 93-96

12. Tozoğlu S, Yolcu Ü, Yıldırım Ü, Yavuz MS ve Dayı E: “Nasopalatin Kanal Kisti: İki olgu nedeniyle” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 2007; 11(1-2), 32-36

13. Göregen M, Miloğlu Ö, Yavuz MS: Ehlers-danlos sendromu. Türk Dişhekimliği Dergisi 2007; 69(14): 151-153

14. Yavuz MS, Aras MH ve Uzun İH: Üst Çene Estetik Alanda Mini Dental İmplant (Bir vaka raporu). Atatürk Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2008; 18(2): 66-69

15. Dilsiz A, Zihni M, Yavuz MS: “Peri-implant Hastalıklar.” Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 11(1), 59-65

16. Buyukkurt MC, Tozoglu S, Yavuz MS ve Dayı E: Sinüs Tabanı Yükseltilmesi İçin Gerekli Graft Hacminin Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2008; 18(3): 85-89

17. Büyükkurt MC, Aras MH, Yolcu Ü, Yavuz MS ve Ayrancı F: Maksiler Sinüste Geniş Hacimli Radiküler Kist (Vaka Raporu). Atatürk Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2008; 18(1): 33-36

18. Tozoglu S, Yavuz MS, Buyukkurt MC, Dayı E, Miloglu Ö ve Savaş Z: Erzurum ve Çevresinden TME Rahatsızlığı Nedeniyle Kliniğimize Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2008; 18(3): 90-93

19. Büyükkurt MC, Güngör H, Aras MH ve Yavuz MS: Dental İmplant Planlamasında Kullanılan Çeşitli Büyütme Oranlarına Sahip İmplant Şablonlarının Büyütme Oranlarının Doğruluğunun Bölgelere Göre Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2009; 15(1): 1-5

20. Tozoglu S, BuyukkurtMC, Ertas U, Yavuz MS ve Dayı E: Çocuklarda Dental Kaynaklı Maksillofasiyal Enfeksiyonlar ve Hastaların Sosyoekonomik Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergis 2009; 18(2): 114-7

21. Tozoglu S, Ertas U, Buyukkurt MC, Yavuz MS, Uslu H ve Kaya Ö: Role of Socioeconomic Factors in Maxillofacial Abscess of Odontogenic Origin. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Dergisi 2009; 19(1): 90-93

22. Dilsiz A, Yavuz MS, Yılmaz A ve Büyükkurt MC: Nazofaringeal Kanser Tedavisinde Radyasyon Tedavisinin Oral Komplikasyonları ve Dental Tedavi: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2009; 15(1): 48-52

23. Yavuz MS, Ömezli MH: “İmmatür mandibular 3. moların ototransplantasyonu: İki yıllık vaka takibi” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2010; 16(1): 74-8

24. Yavuz MS, Ömezli MH, Dayı E: “Dental Ototransplantasyon: Review” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2011; 17 (1): 64-9

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Yavuz MS, Dayı E, Akkaş İ: “Temporomandibular eklem osteoartritinin tedavisinde deksamethazonun etkinliği: Bir vaka raporu.” Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat- 4 Mart 2005, Erzurum

2. Yavuz MS, Yalçın E, Aras H: “Endodontik tedavide arsenik kullanımına bağlı kemik nekrozu. Bir vaka raporu” Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat- 4 Mart 2005, Erzurum

3. Yavuz MS, Güngörmüş M: “Tekrarlayan temporomandibular eklem dislokasyonunun tedavisinde botulinum toksini: Bir vaka raporu.” Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat- 4 Mart 2005, Erzurum

4. Yavuz MS, Ömezli M, Demirci E: “Pleomorfik adenoma: Bir vaka nedeniyle”. Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat- 4 Mart 2005, Erzurum

5. Ertaş Ü, Yavuz MS, Altaş S: “Mandibulada pleksiform ameloblastoma (İki vaka nedeniyle)” Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat- 4 Mart 2005, Erzurum

Projeler

1. Ağız Çene ve Yüz Bölgesinin Defektlerinde Alternatif Otojen Kemik Kaynağı Olarak Alt ve Üst Çene Kemiğinin Kullanılmasına Yönelik Klinik Bir Araştırma (Proje araştırmacısı olarak)
Protokol No: BAP-2002/171
Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Metin Güngörmüş
Projenin Başlama Tarihi : 25 / 11/ 2002
Projenin Bitiş Tarihi : 25/ 11/ 2005

2. Genel anestezi altında yapılan minör cerrahi operasyonlarında (gömük diş ameliyatı, apikal rezeksiyon, diş çekimi, preprotetik cerrahi müdahaleler) Sevofloran ve Desfloranın, recovery kriterleri ve hemodinamik etkileri açısından karşılaştırılması. (Proje araştırmacısı olarak)
Protokol No: BAP-2003/161
Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Ümit Ertaş
Projenin Başlama Tarihi: 17 / 11/ 2003
Projenin Bitiş Tarihi : 17/ 11/ 2005

3. Çenelerin ileri cerrahi tedavileri için, ENS rehberliğinde mandibular ve maksiller sinir blokajının etkinliğinin değerlendirilmesi (Proje yöneticisi olarak)
Protokol No: BAP-2009/146
Proje Yöneticisi : Doç. Dr. M. Selim YAVUZ
Projenin Başlama Tarihi: Kasım 2009
Projenin Bitiş Tarihi : Kasım 2012

4. Diş hekimliğinde etkin bir sterilizasyon yöntemi olarak Merkezi Sterilizasyon Ünitesi. (Proje araştırmacısı olarak)
Projenin Başlama Tarihi: Kasım 2010
Projenin Bitiş Tarihi : Kasım 2012

Bilimsel ve Meslek Kuruluşlarına Üyelikler

Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği

Randevu Al